top of page
Chique benen.jpg

nieuws.

Niet geïndexeerde tarieven
Zorg en Zekerheid, CZ, VGZ en ASR

Als branchevereniging NVCZ,  en als collega, maken wij ons zorgen over alle kostenstijgingen en het feit dat er door bepaalde verzekeraars niet of nauwelijks is geïndexeerd.

Dit terwijl het Ministerie van V.W.S. wél extra gelden voor hulpmiddelen beschikbaar heeft gesteld, begin november 2022.

Om onze zorgen onder de aandacht te brengen van de zorgverzekeraar(s) vragen we jullie om nú in ieder geval de verzekeraars, die niets hebben geïndexeerd aan te schrijven en dit geluid te laten horen. Simpelweg vanwege het feit dat als een verzekeraar niets hoort, er wellicht het idee zou gaan leven, dat er ook niets aan de hand is!

Vorig jaar hebben wij gezamenlijk laten zien dat deze werkwijze bij ONVZ effect heeft gehad.

Wij hebben een concept brief voor de 4 verzekeraars opgesteld en beschikbaar gesteld op onze website; klik hier om de voorbeeld brief Zorg en Zekerheid, CZ, VGZ en ASR te downloaden. Willen jullie deze brief massaal downloaden, voorzien van je eigen bedrijfsinformatie en versturen naar het emailadres dat in de brief is vermeld.

Uiteraard zijn eigen brieven nog beter, mits wij het geluid maar wel massaal laten horen!

Dank jullie wel!

bottom of page